+38 (044) 497-17-05 rodyna@rodyna.ua


У повсякденному житті ми завжди користуємося послугами – чи це послуги перукаря, ремонту взуття або одягу, чи послуги транспорту… Ми купуємо послуги, адже це – звичайним товар. Ми робимо це просто, не замислюючись, адже ми потребуємо цього для нашого побуту, для наших родин. Ми завжди прагнемо отримати якісну послугу і намагаємося встановити діалог з їхнім надавачем, контролюємо процес. Якщо до слова послуга додати слово соціальна, то це словосполучення набуває іншого значення. Соціальна послуга надається людині, яка потребує соціальної допомоги. Тобто тому, хто опинився у складних життєвих обставинах. І щоб вийти з них, людина має отримати допомогу у вигляді соціальної послуги. Без такої послуги вона не зможе жити звичайним життям і стане тягарем для рідних та близьких. При цьому варто пам’ятати, що якість послуги залежить від взаєморозуміння між її надавачем та отримувачем...


соціальні послуги

Що таке соцпослуги?

Соціальні послуги в Україні визначені Законом «Про соціальні послуги» як комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації, та повернення до повноцінного життя. Соціальні послуги можуть надаватись в межах соціальних служб, установ та закладів, а також індивідуально — безпосередньо соціальним працівником чи іншим спеціалістом. Соціальні послуги можуть надаватися державними, недержавними організаціями, іншими установами, незалежно від форм власності.

Види соціальних послуг
Українське законодавство визначає такі види соціальних послуг:

 • соціально-побутові
 • психологічні послуги
 • соціально-педагогічні
 • соціально-медичні
 • соціально-економічні
 • юридичні
 • послуги з працевлаштування
 • інформаційні

Перелік цих видів послуг є невичерпним і передбачає також інші види. Зокрема, Міністерством соціальної політики України у 2012 році було затверджено відповідний Перелік соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. У ньому визначаються такі соціальні послуги:

 • Догляд
 • Підтримане проживання
 • Паліативний/хоспісний догляд
 • Послуга з влаштування до сімейних форм виховання
 • Послуга соціальної адаптації
 • Послуга соціальної інтеграції та реінтеграції
 • Послуга габілітації
 • Послуга соціальної реабілітації
 • Надання притулку
 • Кризове та екстрене втручання
 • Консультування
 • Соціальний супровід/патронаж
 • Представництво інтересів
 • Посередництво (медіація)
 • Соціальна профілактика

Такі соціальні послуги можуть надаватися громадянам за місцем їх проживання (вдома), за місцем проживання чи перебування дитини у сім’ях громадян, які відповідно до договору надають послуги щодо утримання та виховання дитини (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних вихователів), у стаціонарних інтернатних установах та закладах, у реабілітаційних установах та закладах, в установах та закладах денного перебування, в установах та закладах тимчасового або постійного перебування, у територіальних центрах надання соціальних послуг, в інших закладах соціальної підтримки (догляду).

ХТО їх може отримувати?

Соціальні послуги можуть отримувати люди, які потрапили в складні життєві обставини і не можуть самостійно їх подолати. Складні життєві обставини - це обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких людина частково або повністю не має чи втратила здатність і можливість самостійно піклуватися про особисте чи сімейне життя та брати участь у суспільному житті.

Безкоштовно соціальні послуги надаються:

 • одиноким громадянам, які не мають рідних, які б забезпечили їм догляд і допомогу, і не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою чи інвалідністю;
 • громадянам, чий середньомісячний сукупний дохід нижчий встановленого прожиткового мінімуму і які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв'язку зі стихійними лихами, катастрофами, які є біженцями внаслідок збройних та міжетнічних конфліктів, безробіттям та перебувають на обліку в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу;
 • дітям та молоді, які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв'язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким ставленням у сім'ї.

Платно соціальні послуги надаються:

 • громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
 • громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, у зв’язку із стихійним лихом, катастрофою, якщо середньомісячний сукупний дохід цих осіб вище встановленого прожиткового мінімуму;
 • іншим громадянам, іноземцям та особам без громадянства, у тому числі біженцям, які проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги і мають можливість оплачувати ці послуги.

Хто їх надає?

Відповідно до законодавства соціальні послуги можуть надавати державні, комунальні, недержавні підприємства, установи, організації та заклади, фізичні особи-підприємці, які відповідають спеціальним критеріям, а також фізичні особи.

Місцеві органи влади під час організації надання соціальних послуг також можуть співпрацювати з недержавними надавачами соціальних послуг, а, отже, громадськими, благодійними, релігійними організаціями, які такі послуги надають.

Як їх отримати?

Аби отримати соціальні послуги, людина, яка їх потребує, має звернутися по допомогу до органів соціального захисту за місцем проживання чи перебування. Соціальні працівники за спеціальною методикою мають визначити потребу людини, яка звертається, у соціальній послузі. Така соціальна послуга чи їх набір, на момент звернення, має бути найактуальнішою і такою, що дійсно здатна допомогти людині вийти якнайшвидше зі складної життєвої ситуації.

Наприклад, якщо сьогодні дитині з інвалідністю необхідне навчання, то з часом їй буде потрібне працевлаштування і, у такому випадку, треба буде змінювати соціальну послугу. і спілкуватися із соціальним працівником як це зробити доступно і правильно

Соціальний працівник також повинен роз’яснити, які саме соціальні послуги можна отримати у цьому місті чи селищі. Завдання соціального працівника не лише із набору послуг запропонувати ту, яка існує чи хочеться отримувати людині, а найоптимальнішу, яка б допомогла людини у цей проміжок часу вирішити найголовнішу проблему, позбутися тягаря складних життєвих обставин, а згодом замінити одну послугу, яка зробила свою справу якісно на іншу – для продовження шляху до максимально гідного життя.

Якщо ж соціальних послуг, які задовольняють потребу людини і вирішують її проблеми в даній місцевості державними закладами не надаються, соціальні працівники зобов’язані підшукати людині недержавного давача таких соціальних послуг.

Наприклад, глухонімій людині потрібне навчання в спеціальних групах, а державні заклади не надають таких послуг, людина має право вимагати в соціального працівника інформацію про недержавні заклади, які надають такі послуги та отримувати їх там.

Щороку у період з 1 січня по 1 квітня органи соціального захисту визначають потребу людей у соціальних послугах та створюють реєстр надавачів соціальних послуг і про це обов’язково мають проінформувати населення. Тож варто пам’ятати, що соціальні послуги можна змінити в залежності від життєвих обставин та актуальності послуг і вчасно про це інформувати власну родину і соціального працівника.

Увага! Інформацію про розміщення органів соціального захисту та наявні в регіоні соціальні послуги можна отримати на сайтах підрозділів з питань соціального захисту населення районних та місцевих державних адміністрацій чи в засобах масової інформації.

Що отримуємо в результаті?

Через певний час після надання соціальних послуг соціальний працівник має провести моніторинг наданої послуги, оцінює її вплив на якість життя людини чи її родини, заново оцінює потребу в соціальних послугах. У разі необхідності, соціальний працівник підтверджує продовження надання послуги, або підбирає іншу послугу, яка відповідає вимогам людини та її соціальному становищу. Аби такий моніторинг виявився максимально якісним та ефективним, у ньому обов’язково мають брати участь як сама людина, так її рідні та близькі.

Пам’ятайте! Кожна людина, яка отримує соціальні послуги має сприяти власному якнайшвидшому виходу із складних життєвих обставин, для цього змінювати соціальні послуги та підтримувати постійний діалог із соціальними працівниками.

Ви потребуєте отримувати соціальні послуги?


Державні організації

Комунальні організації

Недержавні організації

Фізичні особи-підприємці

Фізичні особи


Соціальне замовлення

Ви надаєте соціальні послуги?
В Києві обговорили проблеми, з якими стикаються надавачі й отримувачі соцпослуг

В Києві відбулися ініційовані ГО "Родина" громадські консультації "Механізми визначення потреб населення Києва у соцпослугах". Організатори поставили за мету започаткувати діалог між усіма зацікавленими сторонами, аби поступово долати перепони, які стоять на шляху просування ідей соцпослуг. З боку державної або місцевої влади часто це - не розуміння потреби розвивати систему адресної…

Читати

Резолюція за результатами наради «Механізми визначення потреб населення м. Києва у соціальних послугах»

Верховна Рада України
Парламентський Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

Міністерство соціальної політики України
Управління у справах людей похилого віку…

Читати

Що таке соціальні послуги?

Як отримати соціальні послуги?Олена Шестакова

«Ми звернулися до центру «Родина», після того як нам відмовили в іншому центрі і сказали, - чекайте ми вам зателефонуємо, коли буде місце. Тоді моїй Саші було два з половиною рочки. У «Родині» нас відразу прийняли, запросили на заняття, проконсультували у спеціалістів, які працюють у центрі. Кожен день, вже сім років поспіль, ми з радістю приходимо на заняття, відвідуємо усі свята та заходи. За…


Читати
Ситченко Ольга

«Хочу поделиться с Вами своей маленькой жизненной историей… Началась она с рождения моей дочери Анастасии. Сложные роды, врожденная гидроцефалия, вот с чем я столкнулась в свои 22 года. Моя жизнь кардинально изменилась, в 4 месяца мою Анастасию прооперировали (шунтирование), постоянные реабилитации, больницы - так все длилось до трех лет. Потом моя доченька пошла на поправку начала говорить, но…


Читати
Інна Шевинська

«До того, як потрапити до Родини, ми із нашим Вовою чули багато відмов від різних людей, - нерозуміння, запевнень у тому, що дитина не здатна навчатися. Адже його не сприймали таким, який він є, не знали як з ним працювати, дехто просто боявся самого діагнозу - «аутизм». У «Родині» одразу сподобалось те, що тут почали дійсно працювати із Вовчиком, а не з його складним діагнозом, знали - як скорегувати…


Читати
Олександра Посівнич

“Мій Паша народився з черепно-мозковою грижею, яка була прооперована йому у двомісячному віці, та з множинними стигмами розвитку. Він мужньо переніс оперування, довгим і складним був й післяопераційний період. Що робити далі? Наші лікарі розводили руками, бо генетичний діагноз був невідомого характеру і ніяких пропозицій, крім того, як залишити в дитячому будинку ми не отримали. І лише за рекомендацією…


Читати

Питання

С другой стороны начало повседневной работы по формированию позиции позволяет выполнять важные задания по разработке соответствующий условий активизации. Идейные соображения высшего порядка, а также новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений.

Питання

С другой стороны начало повседневной работы по формированию позиции позволяет выполнять важные задания по разработке соответствующий условий активизации. Идейные соображения высшего порядка, а также новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений.

Відповідь

С другой стороны начало повседневной работы по формированию позиции позволяет выполнять важные задания по разработке соответствующий условий активизации. Идейные соображения высшего порядка, а также новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений.

Відповідь

С другой стороны начало повседневной работы по формированию позиции позволяет выполнять важные задания по разработке соответствующий условий активизации. Идейные соображения высшего порядка, а также новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений.


Питання

С другой стороны начало повседневной работы по формированию позиции позволяет выполнять важные задания по разработке соответствующий условий активизации. Идейные соображения высшего порядка, а также новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений.

Питання

С другой стороны начало повседневной работы по формированию позиции позволяет выполнять важные задания по разработке соответствующий условий активизации. Идейные соображения высшего порядка, а также новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений.

Відповідь

С другой стороны начало повседневной работы по формированию позиции позволяет выполнять важные задания по разработке соответствующий условий активизации. Идейные соображения высшего порядка, а также новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений.

Відповідь

С другой стороны начало повседневной работы по формированию позиции позволяет выполнять важные задания по разработке соответствующий условий активизации. Идейные соображения высшего порядка, а также новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений.


Питання

С другой стороны начало повседневной работы по формированию позиции позволяет выполнять важные задания по разработке соответствующий условий активизации. Идейные соображения высшего порядка, а также новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений.

Питання

С другой стороны начало повседневной работы по формированию позиции позволяет выполнять важные задания по разработке соответствующий условий активизации. Идейные соображения высшего порядка, а также новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений.

Відповідь

С другой стороны начало повседневной работы по формированию позиции позволяет выполнять важные задания по разработке соответствующий условий активизации. Идейные соображения высшего порядка, а также новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений.

Відповідь

С другой стороны начало повседневной работы по формированию позиции позволяет выполнять важные задания по разработке соответствующий условий активизации. Идейные соображения высшего порядка, а также новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании новых предложений.


Поділіться успішним досвідом отримання соціальних послуг


Зворотній зв'язок